Belediyelere vergi kesintisi olmayacak

Belediyelere vergi kesintisi olmayacak
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyelerin borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5 ay kesinti yapılmayacak.