Emsal karar: Maaşı düşürülen işçi istifa ederse tazminat alacak

Emsal karar: Maaşı düşürülen işçi istifa ederse tazminat alacak
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, maaşı düşürülen işçinin bu sebeple istifa etmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına hükmetti. Yüksek mahkeme, işçinin ücretinin azaltılması, maaşında kesinti yapılmasının işçiye haklı sebeple fesih hakkı vereceğine karar verdi.