Kamuda e-fatura dönemi başlıyor

Kamuda e-fatura dönemi başlıyor
Merkezi yönetime bağlı harcama birimleri, 1 Mart'tan itibaren elektronik fatura kullanmaya başlayacak.