Suriyeliler tarım sektörüne kazandırılıyor

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek.

Suriyeliler tarım sektörüne kazandırılıyor
AB ve Türkiye tarafından finanse edilen 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek.