Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nden ilk karar!

Ülkemizde iki yılı aşkın süredir erişime engelli olan Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nin toplanacağını geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk. Bu toplantının konusu Wikimedia Vakfı tarafından yapılan başvuru olacak. Wikipedia gibi özgür...

Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nden ilk karar!
Ülkemizde iki yılı aşkın süredir erişime engelli olan Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nin toplanacağını geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk. Bu toplantının konusu Wikimedia Vakfı tarafından yapılan başvuru olacak. Wikipedia gibi özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı tarafından erişim yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru görüşüldü.

2 yıldır süren erişim engeli görüşülecek!

Wikipedia yasağı için Anayasa Mahkemesi'nden ilk karar

Anayasa Mahkemesi'nin birinci bölümü, internet ansiklopedisi için yapılan başvurunun iç tüzüğün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca genel kurula sevk edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak ise "başvurunun niteliği itibariyle genel kurul kararına gerek duyulduğu" belirtildi. Wikipedia Avrupa'yı protesto ediyor! İç tüzüğün 28. maddesinin üçüncü fıkrasının, sevk kararının alınmasına neden olan bölümü şu şekilde; "Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir" 29 Nisan 2017'den bu yana ülkemizde erişim engeli bulunan platform için daha önce çeşitli itirazlar ve internet üzerinden protestolar yapılmıştı. Ancak, bunlarla erişim engeli konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

The post Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nden ilk karar! appeared first on Teknoloji Haberleri - ShiftDelete.Net.